preloader
  • Trang Chủ
  • Cuộc thi thiết kế quốc tế lần thứ 1 - Thành phố tương lai: Thiết kế thông minh cho thế giới hậu đại dịch

Cuộc thi thiết kế quốc tế lần thứ 1 - Thành phố tương lai: Thiết kế thông minh cho thế giới hậu đại dịch

Cuộc thi thiết kế quốc tế lần thứ 1 - Thành phố tương lai: Thiết kế thông minh cho thế giới hậu đại dịch

ABOUT COMPETITION

Theo ước tính, khoảng 70% dân số thế giới sẽ sống ở các thành phố vào năm 2050, những ý tưởng kiến trúc, thiết kế và quy hoạch đô thị mang tính phòng chống đại dịch sẽ càng ngày càng trở nên quan trọng hơn trong những năm tới. Đại dịch cũng đã mang đến cho chúng ta cơ hội thay đổi và chuẩn bị cho tương lai. Đây là lúc để chúng ta định hình lại cách chúng ta đã xây dựng, bảo tồn và sống trong những thành phố của chúng ta như thế nào. Câu hỏi đặt ra ở đây là: Chúng ta sẽ định hình thành phố của mình như thế nào cho một tương lai chưa biết trước?

Đại dịch toàn cầu COVID-19 đã tác động tiêu cực trầm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội trong năm 2020. Nó đã nhanh chóng lây lan khắp thế giới, đặt ra những thách thức to lớn về sức khỏe, kinh tế, môi trường và xã hội đối với toàn thể nhân loại.

Thành phố tương lai: Thiết kế thông minh cho thế giới hậu đại dịch là cuộc thi đầu tiên do Viện Thành phố Thông minh và Quản lý (ISCM) Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) phối hợp với Đại học Kiến trúc TP.HCM (UAH), Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Quốc tế Handong, Đại học Công nghệ Mandalay, Học viện công nghệ Blekinge, Đại học Politecnico de Milano, Tổ chức giáo dục Le Cnam, Đại học Melbourne phát động. Cuộc thi được tài trợ bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn HTE GLOBAL, Công ty Cổ phần Kỹ thuật & Xây dựng HANDONG và Viện Công nghệ Năng lượng Xây dựng Hàn Quốc. Trong cuộc thi đầu tiên này, các thí sinh được yêu cầu phải nhìn vào những môi trường đô thị hiện tại và tưởng tượng xem nó sẽ đối phó với những đại dịch khác trong tương lai như thế nào.

Cuộc thi thiết kế quốc tế lần thứ 1 - Thành phố tương lai: Thiết kế thông minh cho thế giới hậu đại dịch

Cuộc thi thiết kế quốc tế lần thứ 1 - Thành phố tương lai: Thiết kế thông minh cho thế giới hậu đại dịch

Cuộc thi thiết kế quốc tế lần thứ 1 - Thành phố tương lai: Thiết kế thông minh cho thế giới hậu đại dịch

Các hoạt động:

International Launch Event of UEH - ISCM

Viện Đô thị Thông minh và Quản lý (ISCM) - Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) hôm nay đã tổ chức thành công sự kiện ra mắt quốc tế, cùng với lễ trao giải cuộc thi thiết kế quốc tế lần thứ nhất “Thành phố tương lai: thiết kế cho hậu đại dịch".

Lễ trao giải cuộc thi thiết kế quốc tế lần thứ nhất

Cùng với sự kiện ra mắt sự kiện quốc tế của Viện Đô thị Thông minh và Quản lý (UEH - ISCM), lễ trao giải cuộc thi đã được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 25/09/2020.

Trong cuộc thi đầu tiên này, những người tham gia được yêu cầu xem xét môi trường đô thị ở hiện tại và tưởng tượng nó sẽ đối phó với đại dịch trong tương lai như thế nào.

Những người tham gia có thể tự do đề xuất một thiết kế mới trên địa điểm mà họ lựa chọn.

Cuộc thi này khuyến khích những người tham gia mạnh dạn và suy nghĩ đột phá. Kiến trúc, thiết kế đô thị và quy hoạch có thể đáp ứng như thế nào đối với khả năng chống chịu của các thành phố trong và sau khi đại dịch bùng phát?

Những người tham gia cần áp dụng các chiến lược độc đáo và thiết kế sáng tạo để giải quyết cuộc khủng hoảng dịch bệnh, có xét đến sự phát triển của công nghệ.

Booklet Competition

Cuộc thi thiết kế quốc tế lần thứ 1 - Thành phố tương lai: Thiết kế thông minh cho thế giới hậu đại dịch