preloader
 • Trang Chủ
 • Chuyển đổi số đô thị: chính quyền điện tử

Chuyển đổi số đô thị: chính quyền điện tử

 • THỜI GIAN

  06 buổi

Giới Thiệu Chương Trình:

Chương trình này cung cấp các kiến thức về nền tảng và mục tiêu của chính quyền điện tử; nghiên cứu các xu hướng hiện nay trên thế giới và thực tiễn phát triển chính phủ điện tử tại Việt Nam; nâng cao năng lực hoạch định và thực hiện các giải pháp chuyển đổi số trong công tác quản lý đô thị. Kết thúc khóa học, học viên sẽ nắm rõ các nguyên lý trọng tâm về chính quyền điện tử và có khả năng phân tích, phát triển, đánh giá và hoàn thiện các chính sách và hành động liên quan đến lĩnh vực chính quyền điện tử.

  • Đối tượng: Mọi đối tượng
  • Sỉ số: 15 học viên

Liên hệ tuyển sinh:

 1. Viện Đô thị thông minh và quản lý (ISCM)
  • Đ/c: 232/6 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
  • SĐT: 028. 3930 9589

Các Khóa Học Liên Quan