preloader

Viện ISCM thường xuyên kết hợp cùng các trường đại học và tổ chức có danh tiếng đến từ Bỉ, Úc, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, cùng nhiều quốc gia khác, tổ chức các sự kiện giáo dục và nghiên cứu. Đây là các hoạt động hướng tới truyền đạt và chia sẻ các kiến thức bổ ích cho cộng đồng, từ đó cùng nhau nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị. Bên cạnh đó, Viện ISCM cũng tổ chức các Webinars trên nền tảng số và mạng Internet, thu hút và tạo điều kiện tiếp cận và tham gia cho các sinh viên, nghiên cứu viên, và các nhà quản lý từ khắp nơi trên thế giới.