preloader
  • Trang Chủ
  • Đối Tác Trong Nước và Quốc Tế

Đối tác trong nước và quốc tế là một phần rất quan trọng của ISCM. Với phương châm học tập và thực hành phải luôn gắn kết chặt chẽ. ISCM liên kết với các doanh nghiệp và các trường đại học để tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên của ISCM tham gia trực tiếp vào các công việc và dự án cụ thể. Sinh viên sẽ được thực tập tại các Doanh Nghiệp hay được ra nước ngoài học tập trong một thời gian và được hướng dẫn bởi các giáo sư nước ngoài hay các nhà quản lý, nhà thiết kế, kĩ sư dày kinh nghiệm tại các doanh nghiệm mà sau này sinh viên có cơ hội việc làm.

Handong Global University

Handong Global University

Hasselt University

Hasselt University

Blekinge Institute of Technology

Blekinge Institute of Technology

University of Auckland

University of Auckland

University of Trieste

University of Trieste

Politechnico Di Milano

Politechnico Di Milano

VISCO

VISCO

HTE Global

HTE Global

The KIE

The KIE

Phố Bên Đồi

Phố Bên Đồi

B+H Architects

B+H Architects

IOTLink

IOTLink

Korea Institute of Building Energy Technology

Korea Institute of Building Energy Technology

OMGEVING

OMGEVING

United Nations Academic Impact

United Nations Academic Impact

Unesco Unitwind

Unesco Unitwind

Women in Transportation Leadership

Women in Transportation Leadership

World Smart Cites Forum

World Smart Cites Forum