preloader

scholarship news

THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ HỌC BỔNG

Với chiến lược trở thành một trong những trường đại học hàng đầu Đông Nam Á, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) không ngừng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới chương trình đào tạo, cải thiện cơ sở vật chất, thực hiện các chính sách thu hút nhà khoa học, chuyên gia và người học. Đặc biệt, UEH hiện đang thực hiện chính sách học bổng dành cho sinh viên quốc tế. Học bổng được cung cấp tại Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ sở Vĩnh Long tại Mekong. Năm 2021 - 2022, UEH dành 170 suất học bổng cho sinh viên quốc tế, trong đó có 100 suất học bổng bậc đại học; 50 suất học bổng sau đại học; 20 suất học bổng cho Ph.D. sinh viên.

UEH mong muốn ngày càng tạo ra nhiều cơ hội hơn nữa cho các học viên quốc tế được học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong môi trường giáo dục đa văn hóa.