preloader

Đội ngũ Adjunct Professors là các giáo sư đầu ngành đang giảng dạy tại các trường đại học là đối tác chiến lược của ISCM. Các giáo sư sẽ trực tiếp tham gia giảng dạy các cấu phần quan trọng từ giáo dục đại học đến đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ. Các bạn sinh viên sẽ có cơ hội được học bằng tiếng Anh và được hướng dẫn tận tình từ các giáo sư ngay cả khi đang ở Việt Nam hay khi qua học tập tại cơ sở của trường đối tác trong khuôn khổ chương trình học.

GS. Catharina Nord

GS. Catharina Nord

Giáo sư Quy hoạch Không gian, Viện Kỹ Thuật Blekinge, BTH

GS. Sung Jin Kang

GS. Sung Jin Kang

Giáo sư, Department of Economics, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế, Đại học Hàn Quốc.

GS. Tae Yong Jung

GS. Tae Yong Jung

Giáo sư, Trường đào tạo Sau đại học về Nghiên cứu Quốc tế, Đại học Yonsei, Hàn Quốc

TS. Hồ Quốc Chinh

TS. Hồ Quốc Chinh

Giảng viên tại Viện Giao thông và Phát triển Logistics, Trường Kinh Doanh, Đại học Sydney

GS. Lee Jongsang

GS. Lee Jongsang

Giáo sư, Đại học Quốc gia Kongju

GS. Youngsang Kwon

GS. Youngsang Kwon

Giáo sư Thiết kế Đô thị, Đại học Quốc gia Seoul

PGS. Elena Marchigiani

PGS. Elena Marchigiani

Phó giáo sư Quy hoạch Đô thị, Bộ Môn Kỹ Thuật và Kiến Trúc, IT