preloader

Hiện tại, chương trình đại học Cử nhân Kiến trúc và Thiết kế Đô thị Thông minh đang được triển khai đào tạo tại ISCM. Đây là một trong những chương trình công nghệ và thiết kế đón đầu xu thế nghề nghiệp tương lai của UEH, với chương trình hướng tới đào tạo nên một công dân toàn cầu thông thạo kiến thức về kiến trúc và thiết kế đô thị theo chuẩn quốc tế, sử dụng tiếng Anh thành thạo làm cơ sở cho quá trình học tập suốt đời của sinh viên. Bên cạnh đó, sinh viên cũng có cơ hội tham gia học song bằng với trường Đại học Auckland, New Zealand.